Kurzy

Autoškola Fénix Banská Bystrica Vám ponúka kurzy pre získanie vodičského oprávnenia:

Motocykle skupiny A1, A2, A a osobné vozidlá skupiny B. Ponúkame taktiež rozšírenia skupín pri motorkách podľa osobitných výcvikov po dvojročnej praxi z A1 /motocykel do 125ccm – 11kW/ na kategóriu A2 /motocykel do 35kW/ prípadne z A2 na A /motocykel nad 35kW/. Pri osobitných výcvikoch po ukončení kurzu nieje potrebné absolvovať skúšky! Autoškola ďalej ponúka doškolovacie kurzy a preskúšania na skupiny A a B. Kurzy v súlade s platnou legislatívou a podľa platného osvedčenia o registrácii autoškoly.

 

KURZ – Autoškola – Dĺžka výcviku

Štandardná dĺžka kurzu v našej autoškole pre skupinu B /osobné auto/je 8-12 týždňov, v prípade individuálnych kurzov sa táto doba výrazne skracuje. Dĺžka výcviku však závisí predovšetkým od Vášho aktívneho prístupu!
Dĺžka trvania kurzov pri motorkách kategórií A1, A2, A je cca 5-6 týždňov.

Termín záverečnej skúšky určuje dopravný inšpektorát do 30 dní od prihlásenia žiadateľa na skúšky z odbornej spôsobilosti pre udelenie vodičského oprávnenia danej kategórie.

Ukončenie výcviku v autoškole

Výcvik môže byť ukončený, ak absolvujete predpísaný počet hodín ako teoretickej tak i praktickej výuky. Podstatné však je, aby ste sa cítili 100% pripravený, preto je možné v prípade potreby dohodnúť doučovacie hodiny či už teórie alebo praktických jázd v premávke či na cvičisku.

Záverečná skúška autoškoly

Na záverečnú skúšku Vás prihlasuje autoškola na príslušnom dopravnom inšpektoráte. K Žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia je potrebné doložiť kolok v hodnote 33,00€ – pre skupinu B alebo 16,50€ pre skupinu A, ktorý nie je zahrnutý v cene kurzu (autoškoly ho do ceny kurzu nezahŕňajú). Samotná skúška prebieha v autoškole za účasti skúšobného komisára, spravidla trvá do obedňajších hodín a skladá sa z troch častí:

  • – písomný test – z pravidiel o premávke na pozemných komunikáciach
  • – praktická jazda – na autocvičisku kužele
  • – praktická jazda – v premávke

Na skúšky autoškoly  možete ísť až po dovŕšení :

17 rokov! pri skupine B,  16 rokov skupina A1, 18 rokov skupina A2, 24 rokov skupina A (výnimkou je rozšírenie z A2 na A kde stačí 2 ročná prax vo vedení skupiny A2 a teda ak si vodičský preukaz A2 spravíte ako 18 ročný môžete skupinu A bez obmedzenia získať už ako 20 ročný). Naša autoškola Vám ponúka aj osobitné výcviky – rozšírenie z A1 na A2 prípadne A2 na A.