Doškolovacie kurzy/ preskúšania

Naša autoškola z dôvodu záujmu rozšírila ponuku o doškoľovacie kurzy na skupiny A, B /osobný automobil, motocykel/.

Autoškola Vám ponúka výhodnú cenu na doškoľovacie kurzy a preskúšania odbornej spôsobilosti v Banskej Bystrici v kategórií auto a motorka. Pre bližšie informácie stačí navštíviť našu kanceláriu a doniesť si so sebou rozhodnutie vydané Okresným opravným inšpektorátom (políciou). O ich rozsahu vždy rozhoduje príslušný ODI a presný rozsah je uvedený v rozhodnutí.

Autoškola Fénix Banská Bystrica ponúka:

automobily autoskola banska bystrica

zodpovednú teoretickú aj praktickú prípravu a učebné pomôcky pre úspešné zvládnutieskúšky z odbornej spôsobilosti v rozsahu skupín vodičského oprávnenia skupiny B – osobný automobil, A, A1, A2 – motocykle.

Rozsah skúšok je totožný s klasickým kurzom a teda je potrebné zvládnuť teoretickú časť – testy z pravidiel cestnej premávky – v rozsahu skúšobných testov 1-35 – t.j. testy pre všetky skupiny – otestovať Vaše vedomosti si môžete na tejto stránke www.testynavodicak.sk. Rovnako je potrebné zvládnuť praktickú časť skúšok – autocvičisko /autocvičisko motocykel – video, cvičisko motocykel – text metodiky, autocvičisko – video, cvičisko automobil – text/, a samotnú skúšobnú jazdu v premávke v plnom súlade s platnou legislatívou.

Autoškola Fénix Vám praje úspešné zvládnutie skúšok!