Testy/Tlačivá

Testy!!! – klikni a otestuj svoje vedomosti

 

Ponúkame Vám link na testy, ktoré sú totožné s testami na skúškach o udelenie vodičského oprávnenia, testy sú 1-35 teda pre všetky skupiny, v každom teste sa nachádza 27 otázok. v prvej časti sú otázky zo zákona a vykonávacej vyhlášky potom sú zobrazené značky a na záver 4 dopravné situácie – križovatky. Maximálny počet bodov pri správnom zodpovedaní na všetky otázky je 55 bodov pre udelenie VP skupín A1,A2,A a B je potrebné dosiahnuť aspoň 50 bodov inak je táto časť skúšky vyhodnotená ako neúspešná. Pre vyplnenie testov je zákonom stanovený limit 20 minút. Pri samotnej skúške je ideálne po vyplnení si po sebe test prekontrolovať.

Tieto testy sa na skúškach používajú pri udelení skupín A1, A2, A, B

Testy sú tu pre Vás aby overili vaše vedomosti takým spôsobom, ako skutočné testy na získanie vodičského oprávnenia na automobil a motorku.

 

TLAČIVÁ AUTOŠKOLY FÉNIX:

Naše tlačivá sú napísané vo Word alebo PDF dokumentoch, preto veríme že si ich každý z Vás bude môcť stiahnuť a vytlačiť. Určite Vám to ušetrí čas aj energiu zo zháňaním potrebných dokladov. Pripravili sme pre Vás online formulár pre zápis a ďalšie potrebné informácie k získaniu VP. Pri zápise do autoškoly nepotrebujete priniesť žiadne tlačivá…. Postačí uvedené tlačivá vypísať pri zápise v kancelárii. Tlačivo na lekársku prehliadku je spoločne so žiadosťou na dopravný inšpektorát na jednom tlačive formátu A4.

Pri zápise potrebujete len tieto dve tlačivá

:: Prihláška do autoškoly Fénix ::

:: Žiadosť o vodičské oprávnenie ::
obsahuje lekársku prehliadku – vytlačiť obojstranne

 

:: Autocvičisko – A ::

:: Autocvičisko – B ::

:: Metodika k cvičisku  ::

 

TLAČIVO NA LEKÁRSKU PREHLIADKU PO UPLYNUTÍ PLATNOSTI – Pozor, toto tlačivo na lekársku prehliadku sa používa iba v prípade, že Vaša pôvodná lekárska prehliadka na žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia stratila platnosť, čiže po uplynutí jedného roka od dátumu jej orazenia. Toto isté tlačivo sa používa k vykonaniu preskúšania po zákaze činnosti.tlačte na biely papier formátu A4